Wat voor diensten kan Advocatenkantoor van der Brugge u aanbieden?


Over civiele cassatie wordt het volgende opgemerkt:

De termijn waarbinnen tegen een arrest of beschikking van het Gerechtshof cassatie kan worden ingesteld bedraagt in de meeste gevallen drie maanden te rekenen vanaf de dag van de uitspraak. Deze termijn bedraagt 8 weken wanneer het arrest een kort geding procedure betreft. Succesvol cassatieberoep tegen een uitspraak van het Gerechtshof waarin zuiver feitelijke kwesties worden beslist, is meestal niet mogelijk.

Hierna volgt een lijst met arresten en beschikkingen van de Hoge Raad, met de zaaknummers en de ECLI-nummers zijn deze op het internet te vinden. In deze zaken heeft Rob namens eisers/verzoekers of verweerders als cassatieadvocaat gefungeerd.

HR 05-04-2013; nr. 12/00261; ECLI:NL:HR:2013:BZ6331.

HR 05-04-2013; nr. 11/03982; ECLI:NL:HR:2013:BZ2971.

HR 01-11-2013; nr. 12/05082; ECLI:NL:HR:2013:1082.

HR 18-03-2016; nr. 15/02356; ECLI:NL:HR:2016:453.

HR 03-03-2017; nr. 16/02022; ECLI:NL:HR:2017:360.

HR 13-04-2018; nr. 17/00187; ECLI:NL:HR:2018:603.

HR 11-03-2019; nr. 18/02503; ECLI:NL:HR:2019:312.

HR 12-04-2019; nr. 18/00744; ECLI:NL:HR:2019:568.

HR 13-12-2019; nr. 18/02999; ECLI:NL:HR:2019:1972.Rob beschikt over een grote mate van kennis en ervaring met betrekking tot de hieronder staande rechtsgebieden:


Meer informatie inzake mijn registratie conform artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur vindt u hier.