Registratie rechtsgebieden


Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Mr R.K. van der Brugge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.